Почти половината руснаци са убедени, че Русия е победила в Първата световна война

Расте броят на руснаците, смятащи днес, че е трябвало да се воюва (42%).